بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

اذکار و ادعیه شب ۱۶ شعبان، اثر دل شکستن و آزرده کردن دیگران

چهارشنبه ۲ اسفندماه ۱۴۰۲، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋
  • احتمال شب قدر بودن شب نیمه شعبان
  • اذکار و ادعیه شب ۱۶ شعبان
  • شرح حال کوتاهی از صاحب بن عباد
  • نقل حکایتی درباره صاحب بن عباد
  • کلام صاحب اعیان الشیعه درباره صاحب بن عباد
  • اثر دل شکستن و آزرده کردن دیگران