بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

امور شخصی به نوعی امور اجتماعی هستند، لزوم در نظر گرفتن مسائل اخلاقی مهم

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۱۲مهرماه ۱۴۰۲، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋
  • امور شخصی به نوعی امور اجتماعی هستند
  • بهترین کتاب اخلاقی
  • رعایت مسائل جزئی و عدم رعایت مسائل مهم
  • لزوم در نظر گرفتن مسائل اخلاقی مهم