بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

ذکر ﷲ، توکل بر خداوند، عدم وابستگی به دنیا و مظاهر دنیا

چهارشنبه ۱۰ آبانماه ۱۴۰۲، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋
  • ذکر ﷲ
  • توکل بر خداوند
  • عدم وابستگی به دنیا و مظاهر دنیا
  • عدم وابستگی به دنیا در میان فلسطینی‌ها