بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

کارکردهای حوزه علمیه، ذکر خاطراتی از مرحوم آیت‌ﷲ تهرانی، تابستان، بهترین وقت مطالعه و تحقیق

چهارشنبه ۹ خردادماه ۱۴۰۳، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋
  • امتیازات حوزه علمیه
  • کارکردهای حوزه علمیه قم در صدمین سال تأسیس
  • وجود قله‌های اخلاق و معنویت در حوزه
  • عدم لیاقت علمی یا اخلاقی برخی از افراد برای تدریس
  • ذکر خاطراتی از مرحوم آیت‌ﷲ تهرانی
  • جلسه گناه بودن برخی از دروس یا جلسات پایان‌نامه
  • درس خواندن و تدریس و تحقیق علمی و تبلیغ فرهنگی رسالت اصلی طلبه
  • تابستان، بهترین وقت مطالعه و تحقیق
  • ارزش قائل شدن برای عمر
  • لزوم مطالعه و تنوع در مطالعه