بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

گوش کردن به زیر و بم کلمات و مفهوم آن

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۰، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها خوب شنیدن یعنی چه؟ دلالت های غیر کلامی گوینده کلام انواع گوش دادن و عکس العمل های موقع شنیدن اهمیت خوب سؤال … ادامه 

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

آداب شنیدن سخن خود

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها از حقوق دیگران اینست که حرفشان را خوب بشنویم از رسالت حوزه: حرف مخالف را بشنود گوش دادن به مثابه اطاعت گوش، دهان … ادامه 

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

نیاز مردم به شنیده شدن، ادب شنیدن، لزوم همدلی و همفکری در قضاوت

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۰، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها احترام به گوینده، از حقوق متکلم فرهنگ خوب شنیدن در موسسات، شرکتها و ادارات نقش فرهنگ عمومی و محلی در فهم شنیده ها … ادامه 

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

گوش دادن فقط شنیدن نیست، گفتن کم و شنیدن زیاد باشد

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۰، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها شنیدن فعال، از نیازهای انسان گفتگو یعنی چه؟! اهداف و انگیزه های نهان در گفتگوها سیره رسول ﷲ صلی ﷲ علیه و آله … ادامه 

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

فرق شنیدن با گوش دادن، علت خیلی از اختلاف ها در خانواده، اجتماعات و جامعه

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۰، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها مهمترین حس از حواس انسان اولین و آخرین حس ها تفاوت حس شنوایی با سایر حواس انسان علت خیلی از اختلاف ها در … ادامه 

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

شنیدن و خوب گوش دادن

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها فرق سماع و استماع سیره پیامبر صلی ﷲ علیه و آله سیره علما عواطف انسانی؛ نشانه حیات انسان ریشه ناهنجاری های خانوادگی و … ادامه