بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

گاهی حرف کشنده‌تر است، کمک به مظلومین و کمک نکردن به ظالم با زبان

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۱۹مهرماه ۱۴۰۲، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها گاهی حرف کشنده‌تر است کمک به مظلومین و کمک نکردن به ظالم با زبان وظیفه ما، دفاع از مظلومین ظلم و بیرحمی صهیونیست‌ها ادامه 

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

امور شخصی به نوعی امور اجتماعی هستند، لزوم در نظر گرفتن مسائل اخلاقی مهم

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۱۲مهرماه ۱۴۰۲، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها امور شخصی به نوعی امور اجتماعی هستند بهترین کتاب اخلاقی رعایت مسائل جزئی و عدم رعایت مسائل مهم لزوم در نظر گرفتن مسائل اخلاقی … ادامه 

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

رعایت عدالت در مسائل، توجه به پیامد کارها و رفتارها

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۲، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها رعایت عدالت در مسائل ملاک و حد و مرز امر فردی و اجتماعی توجه به پیامد کارها و رفتارها ادامه